Video

Jutarnji sastanak

Radionica točkastog zavarivanja

Radionica pakiranja

Inspekcija materijala

Linerska radionica